Skip to content
Michael Claesson 25 oktober, 2016 3 min read

Jobbar du i flera olika kanaler? Då ska du använda ett korrekt utformat PIM!

Digitaliseringen må innebära en hel del nya utmaningar för dig som företagare, men rätt använd för den även med sig många fördelar. Att existera både digitalt och analogt innebär att du numera behöver ha system anpassade för multikanalspublicering – och då är ett av kraven väl utformad produktinformation. Det har vår kund Swedteam erfarenhet av.

PIM, eller Product Information Management, är produktinformationssystem där du lagrar din produktdata. Rätt utformat kan detta underlätta ditt arbete dels med att importera och ändra produktinformation, men även att anpassa informationen efter de kanaler du jobbar i. Beroende på om informationen presenteras på sajt eller i katalog och om den är riktad till slutkund eller återförsäljare kan det finnas ett behov av att kunna justera datan eller presentera den på olika sätt.

Vill du veta mer om hur du kan utveckla ditt produktinformationssystem? Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

På IPM Ulricehamn var vi med på resan där vår kund Swedteam utvecklade sitt digitala arbete och förfinade sin PIM-lösning. Det Länghemsbaserade företaget erbjuder hundratals produkter inom kläder och annan utrustning för jakt och publicerar dessa i olika kanaler riktat till olika målgrupper. Därför fanns ett behov av att strukturera upp produktdatan och se till att man hade PIM-data utformad för de lösningar man ville ta fram.

På sajt och katalog skulle informationen vara ungefär den samma, men man hade nyligen tagit fram en workbook riktad till återförsäljare. Dessutom ville man kunna göra kopplingar mellan olika produkter på ett smidigare sätt. Vi beslutade oss tillsammans med Swedteam för att använda oss av Pimcore, där CMS (Content Management System) och PIM finns samlat på ett och samma ställe, vilket medför att ett integrationssteg faller bort. I Pimcore fanns också förutsättningar för att hantera digitala tillgångar så som bilder och dokument. 

(Mer information om vår leverantör Pimcore hittar du här.)

Därefter såg man över vilken information som var nödvändig att ha med och hur denna skulle struktureras. Man skapade lösningar får språkvarianter och för att göra olika slags produktkopplingar, så som mellan färgvarianter och relaterade produkter. På sidor med mer information och redaktionellt material finns också möjligheten att lägga till produkter på ett smidigt sätt. Förutsättningar skapades också för att längre fram kunna tillföra tjänster som t.ex. produktkort.

Utöver att finnas tillgänglig på sajten används i mångt och mycket samma information som underlag för själva katalogproduktionen. Dokumenten som i slutändan blir själva katalogen hämtar sin produktinformation från PIM-systemet och placerar denna i särskilda behållare. Om det behöver göras korrektur på en produkt görs detta på ett ställe, nämligen i PIM-lösningen, och informationen både på sajt och i katalog uppdateras samtidigt. Kopplingen mellan PIM och katalog kan också känna av om ändring gjorts i någon av ändarna och uppdatera på motsatta sidan. En annan fördel är att ändringen till ett annat språk innebär några enkla justeringar i kopplingen mellan PIM- och katalogsystem.

Genom att skapa en bra PIM-struktur underlättades på så vis multikanalspublicering. Eftersom strukturen är skapad för att fungera i olika kanaler med olika krav är upplägget inte låst utan erbjuder möjligheten att lägga till fler kanaler.

Ett korrekt utformat PIM med bra produktinformation är exempel på hur man kan dra nytta av digitaliseringen och förbättra samt effektivisera sin verksamhet. Det här ger stora fördelar inte bara på sajten, som blir mer flexibel i sin presentation, utan även arbetet med att ta fram kataloger och liknande går betydligt smidigare. Så när du tänker digitalisering – fokusera inte bara på utmaningarna och det som känns skrämmande – lägg också fokus på alla möjligheter som den för med sig.

Vill du lära dig mer om hur du skapar en lyckad PIM-lösning? Ladda ner vår guide.

7 steg till hur du skapar ett lyckat PIM

avatar

Michael Claesson

Webbutvecklare