Skip to content
Marcus Bergman 25 oktober, 2016 1 min read

Lönsamhet och hållbarhet, går det ihop?

Förr pratade företag om antingen hållbarhet eller lönsamhet. Nu talar man om både hållbarhet och lönsamhet. Men hur ser det ut imorgon? Vår uppfattning är att framtidens lönsamhet ligger i hållbar utveckling – här finns behov och här drivs innovationsprocesser. 

Här är fem bra exempel på hållbar lönsamhet: 

1. TILLVÄXT FÖR UNILEVER

Unilever lanserade sin Sustainable Living Plan 2010. De varumärken i koncernen som kommit längst i hållbarhetsarbetet (exempelvis Dove och Ben & Jerry’s) stod 2014 för 50% av Unilevers tillväxt och hade dubbelt så hög tillväxt som resten av koncernen.  

2. BILLIGARE APELSINER OCH LÄGRE CO2-UTSLÄPP FÖR TROPICANA 

När PepsiCo gjorde en livscykelanalys på Tropicana-juice fann man att mer än 50% av koldioxidutsläppen kom från överanvändning av konstgödsel i apelsinodlingen. Man startade ett program för att utbilda jordbrukare i bättre användning av gödningsmedel. Resultatet var minskad användning – och billigare apelsiner. 

3. MYCKET MINDRE VATTEN – OCH LÄGRE PRODUKTIONSKOSTNAD FÖR LEVI’S 

En avgörande del av ett par jeans miljöpåverkan är vattenåtgång i produktionen. Levi’s började arbeta med att minska vattenåtgången genom nya färgningsmetoder under 2013. Den så kallade WaterLess-kollektionen innebar en vattenbesparing på 96% jämfört med konventionell produktion. Och jeansen blev 5 cent billigare per par att producera.

4. BÄTTRE FÖRSÄLJNING FÖR FOLKSAM

När Folksam började tala om miljö/hållbarhet i sina kundsamtal ökade försäljningen med 7%. 

5. SMARTARE MEDARBETARE I GRÖNA HUS

Amerikanska forskare har studerat anställda i tio olika byggnader i fem städer runt om USA. De personer som arbetade i miljöcertifierade byggnader fick bättre testresultat inom nio områden kopplade till prestation och hälsa. De hade exempelvis 26% högre kognitiv förmåga än de som arbetade i icke-certifierade byggnader. De var också 44% mer aktiva och 38% mer fokuserade. Resultaten anses bero på bättre ventilation och därmed högre syrehalt i de miljöcertifierade husen, samt avsaknad av de skadliga flyktiga organiska föreningar. 

Vill du komma igång med ditt hållbarhetsarbete? Ladda ner vår guide.

5 tips för hur du kommer igång med hållbarhetsarbetet

avatar

Marcus Bergman

Strateg & senior copywriter