Skip to content
Sonja Larsson 9 mars, 2017 1 min read

Undvik tabula rasa om du vill tjäna pengar

Användare av en sajt vill enkelt kunna hitta det som de söker efter, få det de tänkt göra gjort och sedan lämna dig. Användarna har specifika förväntningar, behov och drivkrafter när de uppsöker dig. Tillgodoser du inte dessa förväntningar kommer användaren bli missnöjd med din sajt och även indirekt med dig. Det kommer leda till att användarna spenderar mindre tid på din sajt och färre kommer vilja köpa det du har att erbjuda. Därför är det väldigt viktigt att ta reda på vilka dina användare är. Det är först när man vet det som man kan bygga en sajt som användarna älskar.

Att betrakta användarna enligt tabula rasa (oskrivet blad) går inte. Men idag görs det fortfarande sajter där man inte gjort några eller ytterst lite efterforskningar kring användarna. Risken är att användarna blir missnöjda och går till någon annan istället. Då spelar det ingen roll hur snygg din sajt är eller hur många funktioner det finns. Används inte sajten kommer inte heller önskad affärsnytta att uppstå. Ignorera inte det faktum att din sajt behöver användare. Nyttan uppstår i användning. Ingen användning = inga pengar.

Du har kanske redan generella målgrupper definierade? Det är bra. Vi kan nämligen utgå från dem. Det vi behöver göra är att se till vilka behov dina målgrupper har, vilka beteendemönster de uppvisar och vilka drivkrafter de har när de kommer till din sajt. Utifrån det skapar vi beteendegrupper. Beteendegrupperna speglar en viss typ av beteende som en användare uppvisar då hen kommer till din sajt vid ett specifikt tillfälle. När vi har koll på beteendet och sätter det i relation till ditt mål med sajten, så kan vi skapa en strategi för hur du får användare som älskar din sajt och som i högre grad vill bli kunder hos dig.

Vi älskar användare och tycker därför att det är väldigt spännande att hitta rätt nycklar till deras behov och drivkrafter. Vi hjälper dig gärna att tänka till kring detta. Kontakta oss eller boka en kostnadsfri rådgivning så berättar vi mer!

Vill du ta reda på hur användarvänlig din sajt är idag? Ladda ner vår guide och testa!

Hur bra fungerar din sajt?

avatar

Sonja Larsson

UX-strateg, beteendevetare & inbound marketing strategist