Skip to content
Sofia Johansson 15 maj, 2018 3 min read

Vilket socialt medium ska man välja?

Behöver alla företag finnas på sociala medier? Det enkla svaret på den frågan är att du ska finnas där du kan synliggöra ditt företag och ditt erbjudande för rätt målgrupp. Sociala medier är ett grymt hjälpmedel för att nå din målgrupp i rätt tid och i rätt kanal. Med det sagt behöver man inte finnas i alla kanaler utan man kan selektivt välja den eller de plattformar som är bäst lämpad för ditt erbjudande.

 

Världen blir allt mer digital, en värld där vi människor behöver anpassa oss i förhållandet till hur vi lever och verkar. Internet och digitala hjälpmedel blir en naturlig del i vårt sätt att socialisera, kommunicera och arbeta. Hur trender och beteenden påverkar oss är i synnerhet intressant när man som företagare ska nå ut med budskap i våra främsta kommunikationskanaler sociala medier. Ett led i att acklimatisera sig till ett digitalt företagande kan vara att bygga upp en digital strategi som utgör det ramverk för aktiviteter och erbjudanden du vill kommunicera. En del i den digitala strategin är att definiera vilka sociala medier du vill finnas på och vilket innehåll du ska visa upp i respektive kanal. Men vilka är de tre största sociala mediernas största fördelar? Vi ger dig en snabbgenomgång!

 

Facebook är vår tids största sociala medium med över 2 miljarder användare år 2017. Facebook har under årens lopp förändrats och utvecklats, från att från början vara ett forum för studenter till att idag vara en av vår viktigaste affärsplattformar. Facebook är en kanal anpassad för organsikt innehåll men också för betald aktivitet som sker via plattformens annonseringsverktyg Ads Manager. För privatpersonen är Facebook inte längre ett privatiserat forum utan är idag mer anpassat för affärsmässiga relationer, kommunikation och information. Bilder, tutorials och kortare videor är format som är väl fungerade på Facebook men också vidarelänkningar till andra webbplatser eller längre texter.

 

Sedan Instagram köptes upp av Facebook år 2012 är denna plattform i ständig utveckling och används idag av över häften av alla svenskar. Hur flödena ska se ut eller vilka trender som gäller formas av användarna. De senaste åren har det tillkommit funktioner som Instagram Stories. Instagram är på många sätt det Facebook var för några år sedan, det vill säga ett personligt forum där man gärna visar upp familjen, intressen och inspiration. Som företag behöver man ha koll på vilket innehåll som är tilltalande för din målgrupp och hur du ska kunna passa in i kundens flöde utan att verka störande eller ointressant. Därför är det viktigt att anpassa ditt content till ett relevant bild- eller videoformat och undvika längre texter och länkningar.

 

LinkedIn är ett socialt affärsnätverk som lämpar sig bäst för business to business relationer. Frågan om plattformen ska klassas som ett socialt medium är många gånger debatterat, men eftersom att cirka 30 % av svenskarna använder LinkedIn så finns det god chans att hitta en rätt lämpad målgrupp även här. Innehållet som i första hand får god respons är arbetsrelaterade uppmaningar såsom inbjudan till nätverksträffar, föreläsningar, event med mera.

 

Kom ihåg!

Om man använder flera olika sociala medier kan det vara en bra idé att också i den digitala strategin sätta upp innehållsspår för respektive kanal. Försök variera ditt innehåll över de olika plattformarna för att inte verka repetitiv och bjud in din målgrupp utifrån olika infallsvinklar.

Detta leder till att träffsäkerheten blir högre och du får därmed en högre chans till god lönsamhet.

Oavsett i vilka sociala medier du vill att ditt företag ska finnas i ska ditt innehåll vara relevant och anpassat för din målgrupp. Var uppmärksam på hur ditt innehåll attraherar och genererar ditt företag ett önskat resultat genom att alltid optimera och analysera dina aktiviteter.

 

avatar

Sofia Johansson

Online Marketing Manager