Skip to content
Jesper Fritzson 26 oktober, 2016 2 min read

6 skäl till att välja inbound marketing

Sluta jaga kunder, låt dem istället komma till dig. Så kan Inbound marketing kort sammanfattas – marknadsföringsverktyget med fokus på att öka din försäljning och skapa affärsnytta. En mängd fördelar finns med denna metod och här sammanfattar vi några av de viktigaste orsakerna till varför du borde jobba med inbound marketing.

1. Det blir enklare att förpacka ditt mervärde och komma undan prispressen
I och med digitaliseringen har kunderna fått lättare att hitta alternativa leverantörer vilket medfört en ökad prispress. Vill du komma undan detta är det istället ditt varumärke och mervärdet i ditt erbjudande som du behöver kommunicera och som särskiljer dig från dina konkurrenter. Inbound marketing är i stort sett baserat på att skapa värdefullt innehåll, så här finns goda förutsättningar för att kunna förmedla ditt mervärde och din expertis.

2. Mätbart
Med inbound blir det enklare att följa hur dina potentiella kunder beter sig och därmed också mäta effekterna av din marknadsföring. Allt görs online med uppbackning av kompetenta analysverktyg, vilket gör mätbarheten fenomenal.

3. Gör det komplexa enklare
Vid långa köpprocesser, där produkt eller tjänst är komplexa och svåra att på ett enkelt sätt förklara – där lämpar sig inbound marketing allra bäst. Metoden är framför allt utvecklad för de målgrupper där en del i försäljningen ligger i att utbilda kunden.

4. Lär känna dina kunder
Inbound marketing är ett utmärkt sätt för att lära känna dina kunder och dess beteenden. Grunden i inbound är att den potentiella kunden ska lämna ifrån sig någon slags information om sig själv. När det väl är gjort kan du följa allt de gör i dina olika kanaler.

5. Marknad + sälj = sant!
Att föra marknadsavdelning och sälj närmre varandra är en utmaning för många företag. Med inbound marketing kan du råda bot på detta, då tekniken är till dels för marknadsföring men också för att stödja säljprocessen och öka försäljningen. Här handlar det om att marknad ska hitta potentiella kunder som visar intresse för det du erbjuder, och när de visat tillräckligt intresse lämna över dem till sälj.

6. Spara tid och få bättre möten
Med inbound marketing hanteras framför allt den första delen i en köpprocess, från att kunden är ytligt medveten om din produkt eller tjänst till att kunden känner sig insatt. Detta är vanligtvis den process som tar längst tid för en säljare att genomföra.

När kunden redan är påläst om ditt erbjudande har ni också kommit en bra bit på väg när ni väl har ert första möte. Dessutom vet du tack vare inbound-metoden mer om din kund, vad denna är intresserad av och vilka utmaningar den står inför. På så sätt skapas mer meningsfulla möten.

Vill du veta mer om inbound marketing? Ladda ner vår guide ”Så kommer du igång med inbound marketing”.

Så kommer du igång med inbound marketing

avatar

Jesper Fritzson

VD, kommunikationsstrateg & inbound marketing strategist