Skip to content
Sonja Larsson 8 juli, 2016 2 min read

Hur du inkluderar alla på företaget i designbeslut

När det gäller design och utseende kan det vara svårt att säga vad som är rätt och fel. Det gäller även på en sajt. På ett företag finns ofta lika många åsikter som det finns medarbetare och att enas om en sajtdesign som alla är nöjda med kan vara svårt. Speciellt när man har helt olika kompetenser och referensramar för vad som är viktigt eller inte. Därför gäller det att börja i rätt ände – vad är målet med sajten?

Som jag skrivit om tidigare är ett vanligt problem vid ett sajtprojekt att man börjar diskutera specifika lösningar direkt.Vilka färger ska vi använda, hur ska bilderna se ut och vilken storlek ska rubrikerna ha? Traditionellt sett har personligt tycke och smak fått styra dessa beslut. Istället för att fokusera på vilken affärsnytta som vill uppnås med sajten har diskussionerna handlat om hur många som vill ha rött och hur många som vill ha blått.

På senare tid har diskussionerna dock börjat skifta. Istället för personliga preferenser har man börjat tala om användbarhet, mål och affärsnytta. Vilka är våra användare och vad är vårt mål med deras besök på sajten?

För att besvara dessa frågor och på samma gång få alla på företaget att kunna enas om sajtens utseende använder vi oss av en metod utvecklad och registrerad av digitalbyrån inUse, kallad Effektkartläggning®. Precis som att du vill ha ordentliga underlag för dina ekonomiska beslut, så vill vi vara lika noggranna när det gäller underlag för beslut kring designen. 

En Effektkartläggning ger företaget information om vilka användarna är, vad de har för behov, drivkrafter och beteenden samt hur det styr utseendet av sajten. Hur utformar vi designen så att användarna enkelt kan navigera, hitta rätt information och slutligen också lägga sitt köp hos oss? Om du inte själv har svaren på dessa frågor så kan vi hjälpa dig att hitta rätt. Samtidigt får du ett tydligt mål med projektet, vilket gör att alla på företaget både kan förstå och enas om sajtens utseende. En annan fördel är att du får hjälp att prioritera de funktioner som bidrar till mest affärsnytta. Allt för att investeringen skall bli så lönsam som möjligt. Diskussionerna kommer inte längre handla om frågeställningar med fokus på tycke och smak, utan hur vi bäst når våra mål. Därigenom får vi också underlag som gör att alla på företaget, från golv till ledning, kan vara med och diskutera hur sajten ska se ut.

Det är inte längre den som skriker högst som bestämmer vilken färg och form ni ska ha på er sajt. Med hjälp av Effektkartläggning kan vi enkelt ställa enskilda lösningsförslag mot varandra och istället ställa frågan om vilken lösning som ger bäst affärsnytta. Förutom högre lönsamhet får du också ett underlag som gör att att onödiga konflikter kan undvikas och att alla på företaget arbetar mot samma mål. Oavsett kompetens kommer alla kunna se kopplingen till affärsnyttan.

avatar

Sonja Larsson

UX-strateg, beteendevetare & inbound marketing strategist