Skip to content
Magnus Arvidsson 14 september, 2016 2 min read

Fem utmaningar som ditt företag bör ha på agendan

Vi lever i historiska tider. Aldrig förr har förändringsprocesserna varit lika omvälvande, så genomgående eller så snabba. För företag och organisationer förändras förutsättningarna för att driva verksamhet framgångsrikt dag för dag. Hur ska man då agera när inget tycks vara bestående? 

Steg ett är att omfamna förändringen på riktigt, se mönster och lära sig förstå att i kaoset ryms också mängder av nya möjligheter. Alla kan inte göra en Spotify eller förvandlas till Tesla över natten, men genom att lyfta blicken går framtiden att påverka i större grad än genom att sticka huvudet i sanden. 

Hösten 2015 genomförde Tillväxtverket en intervjustudie kring hur svenska små och medelstora företag hanterar digitalisering. Studien gjordes i samarbete med Hello Future AB och finns att ladda ned i sin helhet här. Rekommenderas! 

Studien visar med all tydlighet hur teknikutvecklingen påverkar alla branscher – med djupgående konsekvenser. Studien sammanfattas i fem huvudutmaningar: 

1 Ökande krav på snabb och tydlig kommunikation 

2 Omvärldsbevakning och influenser 

3 Att förändra affärsmodeller

4 Eftersläpande IT-stöd 

5 Kompetensförsörjning 

Den första utmaningen berör dagens marknadsföringsklimat – där traditonella reklamsatsningar inte gör jobbet längre, hur smarta, kreativa och koordinerande de än tycks vara. Man sliter på i gamla hjulspår, men med en gnagande känsla av att den där årliga produktkatalogen mest används som braständare. Företagen är frustrerade‚ att kommunicera rätt och med rätt mottagare ställer tuffa krav på organisationen. Dagens kunder förväntar sig inte bara ett snabbt svar, utan ett korrekt och välformulerat sådant – helst på distans och utanför kontorstid. Handen på hjärtat; hur många på ditt företag utrycker sig korrekt och kvickt i både tal och skrift? 

Den andra utmaningen berör flödet av influenser och hur man förvaltar affärskritisk information. Omvärldsbevakning och framför allt att skilja agnarna från vetet är en specialistkompetens i sig och inget som svenska SME:s är speciellt väl rustade för. Att jobba strategiskt med omvärldsbevakning kräver utrymme såväl organisatoriskt som processmässigt – och det är också här företagen inte kommer vidare. Det är ingen slump att svenska ledningsgrupper hänfaller åt operativa spörsmål –läs gärna tidigare inlägget ”Fyra hinder på vägen mot ett framtidssäkrat företag”. I brist på verktyg för att realisera strategiska framtidsfrågor fastnar man i det man behärskar: rapportering och dagsaktuella problem. 

Den tredje utmaningen berör förändringar i kundbeteendet – paradigmskiften som urholkar företagens analoga affärsmodeller. Samtliga företag i studien upplever att de måste förändra eller utveckla sig inom områdena organisation/kompetens, erbjudande och betalningsmodell för att fortsatt vara relevanta. Hur flexibel är din affärsmodell? 

Den fjärde utmaningen berör IT-stöd – eller snarare bristen på användbarhet. Dagens teknikutveckling har skapat nya beteenden inte minst när det kommer till mobilitet. Människor i dag tenderar att ta med sig såväl förväntningar som användarkrav på teknik som man använder privat till sin arbetsplats och när IT-systemen är bristfälligt utformade skapar det irritation och stress. Vilket i förlängningen blir ett arbetsmiljöproblem. För att inte tala om effekten av att kunderna upplever samma sak … 

Den femte och sista utmaningen berör kompetensförsörjningen – 23 procent av de svenska företagen upplever att tillgången till rätt kompetens saknas och att det hindrar deras tillväxt. Det säger sig självt att multitalanger med god analytisk förmåga, färdigheter i försäljning och som lätt och ledigt uttrycker sig i tal och skrift inte växer på träd. Än mindre finns det utbildning som motsvarar framtiden krav på mångfacetterad kompetens. Addera dessutom ett inbyggt motstånd ute bland företagen där starka kulturer och normer hos vissa branscher begränsar rekryteringsmöjligheterna ytterligare. 

Vilka game-changers är mest träffande för din verksamhet – och vilka möjligheter har du att framtidssäkra ditt företag? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!

Boka en kostnadsfri rådgivning

avatar

Magnus Arvidsson

Senior copywriter, planner & kommunikationsstrateg