Skip to content
Sonja Larsson 30 september, 2016 2 min read

Nå ut till dina kunder med hjälp av historier

Det är inte alltid enkelt att nå ut till sina kunder på en sajt. Varumärken och budskap är något man inte bara kan beskriva i en vanlig löptext eller punktlista. Särskilt om du vill få användarna att känna något. Du behöver presentera dig på precis rätt sätt när det kommer till omfattning, tilltal och svårighetsgrad. Att dessutom kunna nå fram med rätt budskap är heller ingen lätt match. 

Ser vi på hur människan läser på internet dag så fungerar det inte alls på samma sätt som vi läst tidigare eller som när vi läser en fysisk bok eller en bok från Kindle. Vi använder inte ens samma del av hjärnan. Istället för att läsa mening för mening har vi istället börja scanna och hoppa över. Användarna läser endast 60% av det som skrivs på en sajt. 

Vid utvecklandet av en ny sajt lägger många företag stort fokus på innehåll där man som företag beskriver sin verksamhet. Innehåll så som kundberättelser, referenscase och andra typer av intervjuer får en låg prioritet och skippas i vissa fall helt. Att välja bort den typen av innehåll är inte vidare smart, särskilt när man som företag vill nå ut med sitt varumärke och ett specifikt budskap.

Historier har sedan urminnes tider fascinerat och fängslat människor. Enligt en studie av Robert Dunbar består 65% av all konversation av historier. Styrkan av historier när du vill förmedla något är att när man tar del av en historia aktiveras samma delar av hjärnan som hos den som faktiskt upplever situationen. Ämnen såsom kortisol, oxytocin och dopamin frigörs. På så sätt kan du få dina användare att faktiskt känna det du vill att de ska känna. Det är ett utmärkt sätt att förmedla ett budskap eller överföra kunskap. Att bygga en historia av ett varumärke fungerar på samma sätt. 

Historier kan förmedlas i allt från text till bilder och video. Fördelen med video är att det är ett bra sätt att fånga användarnas uppmärksamhet och även hålla kvar dem eftersom rörelser, speciellt de som visas i periferin, fångar uppmärksamheten. 

Vill du skriva en riktigt bra historia? I The Hero with a Thousand Faces (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hero_with_a_Thousand_Faces) kan du läsa om olika typer av arketypiska handlingar i en historia.

Har du valt din historia och vill få hjälp att skriva den eller rent av vill ha hjälp med hur du kan förmedla ditt budskap och vad ditt varumärke står för – kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Boka en kostnadsfri rådgivning

avatar

Sonja Larsson

UX-strateg, beteendevetare & inbound marketing strategist