Skip to content
Catharina Nord 15 april, 2016 6 min read

Gigant: Förändringsarbete för morgondagens industriarbetsplats

Hos våra vänner på Gigant har det alltid funnits en stor kompetens kring hur man skapar bättre industriarbetsplatser. I över 20 år har företaget hjälpt sina kunder med allt från arbetsbord till lyftverktyg och rätt belysning, men Gigant kan egentligen mycket mer än så. De senaste två åren har företaget genomgått stora förändringar. Gigant har justerat sin vision och affärsidé och byggt om sin erbjudandestruktur. Förutom att paketera sitt erbjudande på ett annorlunda vis har de också ändrat inriktning, från att enbart ha jobbat mot återförsäljare till att numera också rikta sig direkt till användarna.

Vi satte oss ner med Sofia Palmqvist, produktområdeschef för inredning på Gigant, för att få en inblick i hur det är att gå igenom förändringar av den grad som Gigant gjort, såväl kommunikativa som organisatoriska.

En bransch i förändring

”Den självklara experten på morgondagens industriarbetsplatser”. Så beskriver Gigant sig själva och sin vision. 

Svenska industrier står inför en stor utmaning där mycket personal inom kort går i pension. Samtidigt är det är svårt att locka unga förmågor och kompetent personal. Många anläggningar är åldrade och anpassade till verksamheter som idag ser helt annorlunda ut.

Gigants vision är att kunna hjälpa nordiska industrier att förbättra sin standard vad gäller arbetsmiljö och utrustning, för en ny värld med högre krav.

Nytt tankesätt är den största utmaningen

Gigant ingår i koncernen B&B Tools och har traditionellt sett delat koncernens mål. För drygt två år sedan skedde för första gången en tydligare avgränsning och Gigant fick utrymme att sätta sin egen prägel på visionen. Det var också där som startskottet gick för de förändringar Gigant har genomfört sedan dess.

Sofia Palmqvist började jobba på Gigant för ett år sedan och blev snabbt en del av denna förändring.

Gigant har alltid varit oerhört duktiga på sina produkter och haft en stor kompetens inom sitt område. Vårt mål är att alltid hitta rätt lösningar för våra kunder och det har vi lyckats bra med. Vad vi inte varit lika bra på är att kommunicera ut på vilket sätt vi har gjort det.

När Gigant tog ett grepp om sin kommunikation så togs också steget från att enbart jobba mot återförsäljare till att också rikta sig direkt till användarna.

Vi har fått förändra vårt tankesätt rejält och det har nog också varit den största utmaningen. Vi får fortfarande påminna både oss själva och varandra om att vi numera främst pratar om kundbehov och inte om tekniska detaljer.

Ett helthetserbjudande och en egen modell

Ett betydande steg för Gigant blev att paketera sina olika utbildningar, tjänster och kompetenser till tydliga erbjudanden. Tjänster som man tidigare haft men som få känt till fick nu större synlighet och kundens behov hamnade i fokus framför enskilda produkter.

På Gigant har man länge erbjudit kunderna tjänster och utbildningar av olika slag samt montering av produkterna m.m. Problemet är att få har känt till de här tjänsterna. Ett av våra stora projekt har därför varit arbetet med Gigant-modellen, dvs. det sätt som vi framför allt arbetar på idag. Modellen inleds med analys och utbildning och går vidare till framtagning av lösningar, leverans av lösningen och eventuellt också driftsättning. Modellen avslutas med en uppföljning för att säkerställa att alla behov och önskemål uppfyllts. I den här modellen har vi utgått från kundernas behov, inkluderat alla våra tjänster och synliggjort dem för kunderna.

Ny kommunikation, förändrad organisation

Att skapa ett nytt arbetssätt och även börja jobba med slutkunder görs inte i en handvändning. För att kunna leverera det som lovas i Gigant-modellen ställdes Gigant också inför organisatoriska utmaningar.

Den största och mest påtagliga förändringen blev nog hur säljkåren jobbar. När man riktar sig till återförsäljare är det enklare att prata teknik och enskilda produkter, men för slutkunden är det viktigare att känna trygghet i att vår lösning verkligen hjälper dem att lösa sina behov. De behöver också känna att vår lösning hjälper dem med eventuella utmaningar, samt bidrar till att deras verksamhet utvecklas framåt. 

När vi påbörjade arbetet med Gigant-modellen fick vi också göra en del organisatoriska förändringar, som att vi nu har avsatt resurser som arbetar enbart med montering. Säljkåren har fått utökade resurser och även vår innesäljavdelning har stärkts upp för att verkligen kunna vara där för kunderna. De här förändringarna blev väldigt självklara när vi väl hade bestämt hur vi skulle arbeta. 

Förtroende genom kunskap

Att Gigant är experter på det de gör vill de inte att det ska finnas någon tvekan om. I sin nya strategi har de valt att ta fram ett material där en del av denna kunskap kommuniceras och framför allt vilka möjligheter Gigant har att hjälpa sina kunder. Materialet behandlar alla de olika områden som Gigant jobbar med och är ytterligare ett sätt att skapa förtroende hos kunderna. Materialet utgörs av checklistor, guider och whitepapers och bakom dessa ligger månader av arbete.

Materialet kring våra kompetensområden är ett nytt sätt för oss att visa upp den kunskap vi besitter, men också en möjlighet för oss att kunna hjälpa våra kunder ytterligare. I detta material kan vi också tydliggöra våra tjänster och metoder. Det här är ett arbete som ännu inte är helt färdigställt men vi har kommit en bra bit på vägen.

För Gigant, men också för branschen i stort

Industribranschen står inför stora utmaningar, med åldrade fabriker och en svårighet att locka unga förmågor. Med sina arbetsplatslösningar vill Gigant hjälpa sina kunder på traven.

Jag tror att en stor del av industriföretagens problem ligger i att de har föråldrade arbetsplatser, som varken är anpassade till hur verksamheterna ser ut idag eller till de krav som den nya generationens arbetare ställer. Även för fabriker förstår man idag vikten av en bra arbetsmiljö, med bland annat rätt belysning, ergonomiska lösningar, lyfthjälpmedel och så lite buller som möjligt.

Vår förhoppning är att kunna hjälpa våra kunder att nå upp till dagens krav och övervinna de utmaningar de står inför idag. I Norden har vi många stora, betydande industrier och det är viktigt att vi värnar om branschen.

En verksamhet i ständig förändring

Att arbeta med morgondagens industriarbetsplatser betyder i princip att man aldrig är riktigt färdig. Krav, kunskap och önskemål är hela tiden i förändring och för Gigant gäller det att vara på tårna.

Nu påbörjar vi arbetet med typarbetsplatser, samtidigt som vi fyller på med mer innehåll till våra kompetensområden. En stor del av arbetet återstår, som att utveckla vår hemsida och ta fram mer material, men vi har kommit en bra bit på vägen.

Moroten till att fortsätta utvecklas ligger till stor del i den respons vi får av våra kunder. Hittills har vi fått väldigt positiva reaktioner och flera kommentarer i stil med ”det här är precis vad vi behöver hjälp med”. Så behovet finns verkligen där och vårt uppdrag ligger i att hela tiden lyssna in nya signaler och önskemål.

Förändra ditt erbjudande och din kommunikation med Sofias tips

Sofia har varit inblandad i en stor del i de förändringar som Gigant har genomfört de senaset två åren. Förändringarna har innefattat såväl förpackning av erbjudande som kommunikation och organisation och även om man kommit en bra bit på vägen så har Gigant fortfarande en bit kvar att gå.

Jag tror det allra viktigaste är att lyssna på kunden och hela tiden ha kundens behov i fokus. Då blir det väldigt självklart vilka förändringar som behöver göras.

På Gigant såg vi att stora delar av industribranschen behöver uppdatera sina arbetsplatser för att locka ny personal, leva upp till de krav som arbetsmiljöverket ställer och effektivisera verksamheten. Det behovet har varit vår riktlinje under hela processen.

Fakta om Gigant
Grundat 2000
Omsättning ca 400 MSEK
Anställda 74
Export till framför allt Norge, Finland och Danmark, men också till Storbritannien och Baltikum.
Kontor i Alingsås, centrallager i Ulricehamn, egen tillverkning i Västervik.

avatar

Catharina Nord

Projektledare & säljansvarig