Marcus Bergman 11 januari, 2017 2 min read

Hållbar utveckling på tapeten – så kommer du igång

Från och med 2017 blir det obligatoriskt för större företag i Sverige att göra en hållbarhetsredovisning. Det här är inte bara ytterligare något som ska mätas och dokumenteras, utan framför allt en möjlighet till att stärka ditt varumärke och styra upp hållbarhetsarbetet.

Hållbar utveckling har varit på tapeten under ett antal år. Inte bara på grund av att hållbarhetsredovisning nu omfattas av lag, utan också på grund av att många företag ser tydliga fördelar med att arbeta hållbart, men också med att kommunicera det.

Under hösten 2016 klubbades de nya bestämmelserna om att företag som uppfyller två av följande kriterier ska göra en hållbarhetsredovisning: Mer än 350 miljoner SEK i omsättning, mer än 175 miljoner SEK i balansomslutning, fler än 250 anställda. Detta är numera lagstadgat i ett antal befintliga lagar och börjar gälla från och med verksamhetsåret 2017.

Stor vinning för alla företag

Oavsett om du omfattas av lagkraven eller ej finns det mycket att vinna på att göra en hållbarhetsredovisning. Att mäta hållbarhet leder till konkreta beslutsunderlag och processen skapar verkningsfulla strategier. En kommunikativ hållbarhetsredovisning stärker ditt varumärke och hjälper din organisation att göra rätt prioriteringar i hållbarhetsarbetet.

Att hållbar utveckling är ett hett ämne med möjligheter till stor vinning för dig som företagare visar sig inte minst när Google Sverige summerar de populäraste sökningarna för 2016. Under vad-frågorna hittar vi tätt efter frågor om Brexit och Donald Trump 2016 års tredje populäraste sökning i vad-kategorin: Vad är hållbar utveckling?

I guiden ”5 tips för hur du kommer igång med hållbarhetsarbetet” går vi igenom hur du lägger grunden för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete, som också öppnar upp för en positiv hållbarhetsredovisning.

5 tips för hur du kommer igång med hållbarhetsarbetet

avatar

Marcus Bergman

Strateg & senior copywriter