Skip to content
Marcus Bergman 17 november, 2016 2 min read

Med tydliga hållbarhetsmål förvandlar du blåst till medvind

Klimatmöte i Marrakech och en klimatförnekare i Vita huset. Blåser det runt klimatavtalet, eller ser vi en medvind i klimatfrågorna, som framförallt företagen kan dra nytta av?

Hösten 2016 har hittills bjudit både oväntade och väntade händelser på hållbarhetsområdet. Den 4 november blev klimatavtalet från Paris juridiskt bindande, då 55 av de länder som står för 55 procent av koldioxidutsläppen nu skrivit under avtalet.

Fyra dagar efter att avtalet trätt i kraft valdes Donald Trump till USA:s näste president och utsåg närmast omgående klimatförnekaren Myron Ebell att se över EPA, den amerikanska miljöskyddsmyndigheten.

Just nu pågår klimatmötet i Marrakech – och politiker, företagsledare och företrädare för en rad organisationer diskuterar tillsammans hur klimatavtalet från Paris ska följas upp. Givetvis går det att spåra en oro för avtalets framtid – men främst kan vi konstatera att företagens roll i klimatfrågan blivit uppenbart annorlunda än förr.

Som PM Nilsson konstaterar på ledarplats i Dagens Industri den 14 november har de affärsmässiga förutsättningarna för hållbarhetsarbetet redan förändrats.

Förnybara energikällor är världens snabbast växande energislag. I Kina driver behovet av en renare stadsmiljö fram byggandet av två vindkraft i timmen och det kan konstateras att ”peak coal” inträffade tidigare än vad vi trott.

Vi ser också att världens koldioxidutsläpp nu upphört öka. De senaste åren har ökningen varit tiondelar av procent – från att tidigare legat på mellan 3-4 procent om året.

Och som PM Nilsson också konstaterar är det en förändring som också bottnar i konsumentbeteende. Hans exempel handlar om det som många av oss kan relatera till – vad vi drömmer om för slags bil:

”Att bränna diesel i innerstan kommer att kännas som att röka cigaretter på kontoret; korkat, dyrt och socialt oacceptabelt. Att köra elbil är 80 procent billigare…”

IPM Ulricehamns perspektiv är främst de små och medelstora företagens – och här ser vi de främsta möjligheterna till positionering i hållbarhetsfrågorna:

Affärsmässiga möjligheter inom hållbarhet är precis som andra affärsmöjligheter, de måste vaskas fram, förtydligas och kommuniceras. Här har utvecklingen av hållbarhetsfältet gett användbara verktyg, såsom metodiken för hållbarhetsredovisningen – GRI G4 – som är ett beprövat sätt att hitta de hållbarhetsaspekter som är mest väsentliga för just ditt företag och som håller för kommunikation med en påläst och engagerad omvärld. Även om hållbarhetsredovisning nu blivit obligatoriskt för stora företag är det de växande varumärkena vi främst tror kan dra nytta av att redovisa och på så sätt skaffa sig de rätta styrverktygen från början.

IPM Ulricehamn erbjuder tjänster inom hållbar utveckling, bland dem hållbarhetsredovisning enligt GRI G4. Välkommen på kostnadsfri rådgivning!

Boka en kostnadsfri rådgivning


avatar

Marcus Bergman

Strateg & senior copywriter