Skip to content
Marcus Bergman 20 februari, 2017 2 min read

Så når du dina hållbarhetsmål

Hur når du dit du vill med ditt hållbarhetsarbete? Någon universell sanning finns egentligen inte för hur just du ska uppnå dina mål, men en början som gäller för alla ligger precis i andra änden av processen: sätt upp mål! Med relevanta och rimliga mål har du en betydligt större chans att också uppfylla dem. Vi guidar dig genom hur du går till väga.

1. Sätt väsentliga mål

Det finns en mängd olika saker man kan fokusera på i arbetet med hållbar utveckling, och en vanlig fälla är att man försöker ta sig an allt på en gång. Men för att styra arbetet i den riktning som är mest väsentlig för din verksamhet behöver du sätta upp väl genomtänkta mål och fokusera på det som är viktigast för dig, men också det som är mest rimligt. Att sätta upp alltför många mål och redan på förhand veta att man inte kommer kunna uppnå alla dessa vinner ingen på. Dessutom är risken att du försöker uppnå så mycket att du förlorar tid som istället borde läggas på det som är viktigast för dig.

Fokusera istället på att målen ska vara mätbara, kommunicerbara och realistiska. Mätbarheten hör ihop med att du enkelt ska kunna avgöra om du faktiskt nått en utveckling eller inte. En stor del av arbetet med hållbar utveckling handlar också om att bygga upp en önskad bild av dig och ditt varumärke, och målen bör därför kunna kommuniceras, visas upp utåt och vara begripliga för mottagaren. Målen bör också vara realistiska – även om man ofta vill pusha sig själv är det i många fall slöseri med tid att lägga energi på mål som man ändå inte kommer kunna uppnå. Med dessa riktlinjer ser du till att du istället lägger tiden på rätt saker.

2. Sätt relevanta mål

Vilka mål är det då som är viktigast för dig att fokusera på? Din verksamhet existerar i en omvärld med en mängd intressenter som påverkar och påverkas av dig. Målen bör därför inte vara relevanta bara för dig. Du måste även väga in vad som är viktigast för kunder, leverantörer och andra intressenter. Här kan mycket väl en skillnad finnas mellan vad du tror är viktigast och vad dina intressenter faktiskt tycker är viktigast.

Ett modeföretag vill kanske till exempel fokusera på att man har miljövänliga material eller energisnåla kontor. För kunden kanske det i själva verket är vilken påverkan företaget har på skönhetsideal på lång sikt som är viktigast. Du måste därmed väga in omvärldens åsikter och lära känna dina intressenter.

Med mål som är väsentliga och relevanta och som utformas på rätt sätt har du din bästa chans till att nå dina hållbarhetsmål.

Vill du ha stöttning i utformningen av dina hållbarhetsmål? Vi hjälper dig! Boka en kostnadsfri rådgivning redan idag.

Boka en kostnadsfri rådgivning

avatar

Marcus Bergman

Strateg & senior copywriter