Skip to content
Elin Ternander 8 juni, 2018 3 min read

7 tips för hur ditt företag lyckas bättre på Instagram

Använder ditt företag Instagram eller har ni kanske funderat på att göra det? Det är många som sett vilka framgångar det kan ge, men det är också vanligt att man kanske inte riktigt når det resultat man har tänkt. Under 2017 använde fler än hälften av svenskarna Instagram och användningen ökar, inte minst bland kvinnor. Samtidigt utvecklas kanalen och nya inslag som stories och live har tvingat företagen att tänka till på nytt kring hur de ska arbeta på plattformen. Vi har samlat 7 tips för dig som vill optimera arbetet med Instagram.

1. Sätt upp mål

Ett första steg i att lyckas med egentligen all närvaro i sociala medier är att ha tydliga mål för arbetet och veta vad man vill få ut av det – annars är det svårt att mäta om man nått framgång eller ej. Då sociala medier inte ska ses som en egen ö utan snarare som en del i mediemixen bör målen också matchen målen för varumärket och marknadsföringen i stort.

2. Lär känna din målgrupp och hur de använder plattformen

Att posta innehåll baserat på antaganden utan att veta vad målgruppen faktiskt är intresserad av är många gånger pengar kastade rakt i sjön. Analysera målgruppen och försök utröna vad det faktiskt är som triggar dem. Med tanke på hur reklamskepsismen fortsätter öka är sällan ett innehåll som bara marknadsför dina produkter det bästa valet. Blanda istället med intressant innehåll kopplat till din verksamhet, livsstilsbaserat innehåll och sådant som engagerar målgruppen. På så sätt bygger du upp en relation till dina följare.

3. Tänk bild/film/underhållning

Det är väldigt få som använder sociala medier för att se reklam. Istället består den största delen av användningen i att kommunicera och att bli underhållen på olika sätt. Därför är bilder och rörligt material oerhört viktigt, och inte minst på Instagram där det är just bildmaterialet som står i centrum. Detta är viktigt att vara medveten om innan du drar igång, så att du är förberedd på vad som krävs och kan se över hur ni kan möta upp mot det.

4. Var kritisk mot ditt eget innehåll

Att producera massa innehåll som inte intresserar målgruppen kan ha negativ snarare än positiv effekt och upplevas som störande. Var därför kritisk till ditt eget innehåll och fråga dig om det tillför något till målgruppen. Var också noggrann med att innehållet återspeglar varumärket på ett positivt sätt och håller den kvalitetsnivå som ni vill uppnå.

5. Håll dig uppdaterad

Algoritmerna för Instagram, dvs det som avgör vilket innehåll som premieras och inte, uppdateras kontinuerligt. Vad som funkar bäst idag kanske inte fungerar lika bra om några månader, och därför är det viktigt att med jämna mellanrum läsa på och uppdatera sig kring detta. Ett exempel från i fjol är lanseringen av stories och live. För att användarna skulle spendera tid på dessa funktioner gavs de vanliga inläggen en något lägre räckvidd, medan live och stories kunde bidra till en ökad räckvidd. Håll dig även uppdaterad kring trender i ämnen och inlägg och se om det är något som är relevant för just ditt företag att plocka upp.

6. Skapa dialog

En fantastisk möjlighet på Instagram för dig som företagare är att du kan komma väldigt nära dina användare. Genom att visa upp en mer personlig sida av företaget, t.ex. i stories, kan du skapa en känsla av att följarna kommer närmre dig och ditt företag. Här finns också goda möjligheter till dialog med målgruppen, i form av kommentarsfält, chatt eller genom att ställa frågor till flöjlarna i stories. Nyttja det och få direktfeedback från din målgrupp!

7. Utvärdera

Lika viktigt som det är att sätta upp mål för arbetet – lika viktigt är det att utvärdera. Kolla vad som funkat bäst, vilket innehåll som engagerar mest, vad ni fått för feedback och om ni nått målen och varför/varför inte. Utifrån detta kan du sedan optimera ditt arbete för att få ett ännu bättre resultat.

avatar

Elin Ternander

Copywriter