Skip to content
Sonja Larsson 27 juli, 2016 2 min read

Är du konstnärlig? Det betyder inte att du är kreativ!

Jag har jobbat i branschen i snart 20 år och något som är väldigt återkommande är att strategier och struktur upplevs som hämmande för kreativiteten. Vissa påstår till och med att de är varandras motpoler. Det har blivit mycket bättre med åren då webben blivit en allt viktigare designkanal. Det har blivit svårare att bortse från att designen behöver grunda sig på mer än personliga preferenser, vad som är det senaste och snyggaste eller liknande. 

Tittar vi på NEs definition av kreativitet hittar vi inte helt oväntat beskrivningen förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv. Men vi hittar också att det nya ska också innebära något som är värdefullt, användbart eller nyttigt. Det handlar alltså inte bara om att skapa något nytt helt förutsättningslöst, utan det måste finnas en nytta med det (för vem vill betala för något som man inte får ut någon nytta av?). För att lyckas med detta måste man också släppa på det egna egot och se till vad som är den bästa lösningen för kunden. Att det inte blir vad man önskar för den egna portfolion får man släppa. 

Jag tror mycket av problematiken grundar sig i det vanliga missförståndet att kreativitet enbart hör ihop med konstnärliga kreatörer som skapar innovativa och estetiskt snygga designlösningar. Jag säger inte att de personerna inte är kreativa, det är de säkert. Men att etiketten att vara kreativ bara skall tillhöra dem är missvisande. För mig är föräldern som planerar ihop livsschemat på vardagarna kreativ. Personen som kan komponera en god maträtt utifrån matvarorna i sitt kylskåp och skafferi är kreativ. Till och med personen som löser komplicerade matematiska och statistiska uträkningar är kreativ.

Egentligen kan alla vara kreativa. Så länge man kan ta en problemställning, ställa ett antal premisser och utifrån det skapa en bra lösning baserat på detta. Eller som NE uttrycker det, en potential hos människan som visar sig även i det vardagliga nyskapandet för att lösa allehanda problem. Så kreativitet handlar om förmågan att skapa nya och nyttiga lösningar inom givna ramar. Det är egentligen där utmaningen ligger för en kreativ person. Du kan inte länge bara designa utifrån vad som är snyggt. Då är du egentligen inte kreativ enligt NE. 

Det är så vi jobbar här på IPM – vi stärker våra kunders affärer genom att skapa nyttiga lösningar på deras problem, med hjälp av strategier och förståelse för kundens problematik. Vi kallar det god design.

avatar

Sonja Larsson

UX-strateg, beteendevetare & inbound marketing strategist