Alla inlägg / Bli mer lönsam med varumärkesfokusering

Bli mer lönsam med varumärkesfokusering

25 oktober, 2016

Varumärkesfokusering gör företag nästan dubbel så lönsamma. Det visar undersökningen Brand Orientation Index, gjord av varumärkeskonsulterna och forskarna Johan Gromark och Frans Melin. Vi lever i en tid där köpbeteenden allt mer grundas i känslor och associationer för ett visst företag och dess varumärke. När konkurrenterna blir fler och det är lätt för kunden att hitta alternativa leverantörer blir prispressen också större. Då är det istället varumärket, ditt mervärde och din expertis som kan göra dig konkurrenskraftig och unik. Genom att fokusera på dessa mjuka värden istället för på pris särskiljer du dig från lågprisaktörer utan samma mervärde och gör därmed dessa till icke-konkurrenter.

Att arbeta varumärkesfokuserat innebär att man inte längre lägger allt sitt fokus och sin energi på företagets hårda värden, så som produkter och pris. Istället får de mjuka värdena en mer framträdande roll, och i detta är varumärket och vad det associeras med det allra största. Vad vill du att dina kunder ska känna och tänka när de kommer i kontakt med ditt varumärke?

Känslor styr köp
I och med digitaliseringen och globaliseringen blir konkurrenterna fler och det blir allt enklare för dina kunder att hitta alternativa leverantörer och pressa prisbilden nedåt. Det som då i allt större grad påverkar var kunden lägger sitt köp är de känslor som hen har inför de olika varumärkena. Enligt Micco Grönholm på The Brand-Man är det så mycket som mellan 95 och 99 procent av våra köp som styrs av känslor. Hos många företagare är detta redan etablerat och en av de stora utmaningarna ligger i att tydligt definiera sitt varumärke.

I rapporten ”The Sandberg Trygg B2B Trend Report” från 2014 har 50 företagare intervjuats angående sina största utmaningar inför kommande år. 88 % av de tillfrågade definierade ett behov av att spetsa sitt erbjudande och tydliggöra sitt varumärke.

Lönsamhet ligger i allas företag intresse. Den spaning vi gör för framtiden är att varumärkesfokusering allt mer blir en nödvändighet för ökad lönsamhet.

Vill du veta mer om hur varumärken och känslorna för dessa spelar in i köpbeslutet? Ladda ner vårt whitepaper.

Känslor får oss att köpa och betala mer

Ämnen: Starkare varumärke

Magnus Arvidsson

Magnus Arvidsson

Senior copywriter, planner & kommunikationsstrateg