Marcus Bergman 10 februari, 2017 6 min read

Därför ska du arbeta hållbart

Att arbeta med hållbarhet handlar om långt mycket mer än att värna om miljön och att kunna verka med gott samvete, även om det såklart utgör viktiga delar. Det finns många vinster med att satsa på hållbar utveckling, som dels rör din lönsamhet men framför allt hur ditt företag uppfattas av kunder, återförsäljare m.m. Vi har definierat ett antal anledningar till varför du bör prioritera hållbar utveckling.

1. Riskminimering

Som företagare är det viktigt att ha koll på vilka risker man tar. Vare sig du väljer leverantörer och logistikföretag eller anställer ny personal måste du alltid vara medveten om vilka risker det innebär, såväl som vilka möjligheter.

Att arbeta hållbart handlar till mångt och mycket om riskminimering, och att därigenom visa att man tar ansvar och tänker igenom sitt agerande. En hållbarhetsredovisning är ett bra verktyg för att visa upp det arbete man gör och att man är medveten om hur det kan påverka företaget och dess intressenter.

2. Permission to operate/License to operate

I din omvärld finns det många som har eller kommer ha en åsikt om din verksamhet, och vad omvärlden tycker om dig spelar stor roll. En grundläggande förutsättning för lönsamhet är att företaget har kunder – vad kunderna anser om dig och din verksamhet är därför helt avgörande. Om det exempelvis visar sig att delar av verksamheten är skadliga för miljön kan det påverka om slutkonsumenten vill handla från och associeras med dig, men det kan också påverka ifall återförsäljare vill ha det du erbjuder i sitt sortiment. Permission to operate handlar därmed om en acceptans från omvärlden kring dig och din verksamhet.

License to operate handlar om att du juridiskt uppfyller alla krav som ställs på din verksamhet, vilket också är en förutsättning för att kunna verka på lång sikt.

3. Underlag för beslut

Det är skillnad på att ha hållbarhetsmål och att faktiskt ha ett regelbundet hållbarhetsarbete. Mål utan något slags underlag eller dokumenterat arbete är svåra att följa upp, och risken är dessutom att du sätter upp mål som är helt irrelevanta för din verksamhet och dess intressenter.

I första hand är det ledning och styrelse i ett bolag som ansvarar för företagets hållbara utveckling. Men för att kunna ta beslut om hur arbetet ska se ut och vilka mål som är relevanta krävs underlag. Vår rekommendation är därför att du alltid inleder ett hållbarhetsarbete med att göra en väsentlighetsanalys. Läs mer här.

När arbetet väl är igång är det regelbunden dokumentation som gäller, och för bästa mjöliga underlag är vår rekommendation att du vid slutet av året upprättar en hållbarhetsredovisning, vare sig du måste enligt lag eller inte. Bättre underlag för det fortsatta arbetet är svårt att få, och du har en större chans till att lyckas sätta upp mål som är relevanta både för dig och för dina intressenter. Precis som det är oerhört svårt att styra ekonomin utan en årsredovisning är det också svårt att styra hållbarhetsarbetet i en relevant riktning utan en hållbarhetsredovisning.

4. Vad gör du om Janne Josefsson knackar på dörren?

Ytterligare en risk du som företagare alltid står inför är risken för att bli granskad. Så länge ditt hållbarhetsarbete, eller avsaknaden av ett sådant, hålls inom företagets väggar kan det tyckas inte spela så stor roll om bomullen du använder är skadlig för miljön eller hur arbetsförhållandena ser ut för de som arbetar i den fabrik där dina produkter produceras. Men när Janne Josefsson knackar på dörren kan detta få förödande konsekvenser. När en granskning väl görs är det därför helt avgörande att ha arbetat förebyggande med detta. 

Svårt att hinna åtgärda alla problem på en gång? Där kommer behovet av en hållbarhetsredovisning åter in. Här har du goda möjligheter att dels berätta vad du gör, men också vad du ämnar att göra, vilket många gånger kan vara gott nog.

5. Lönsamhet på lång sikt

Att arbeta hållbart hör också ihop med att bygga upp en verksamhet som är lönsam på lång sikt. Att ha koll på vilka risker man tar och vad som skulle kunna fälla verksamheten är därför viktigt. Allt ifrån ett starkt varumärke och en fungerande affärsmodell till att minimera risken för granskning är faktorer som påverkar hur länge din verksamhet kommer stå sig stark.

Kom igång med att bli mer hållbar – ladda ner vårt whitepaper "Grunden till en hållbarhetsredovisning".

Grunden till hållbarhetsredovisning

avatar

Marcus Bergman

Strateg & senior copywriter